Конче

Детските играчки от шоколад никога не остават забравени на тавана.